Registres eclesials
Canvia la categoria o la col·lecció
Nom
Naixement
Matrimoni
Defunció
Afegir detalls
Residència
Pare
Mare
Cònjuge
Paraules clau
Més
Fer coincidir exactament tots els termes
Borreu el formulari
Cercar a Registres eclesials
Nom
Naixement
Matrimoni
Defunció
Afegir detalls
Residència
Pare
Mare
Cònjuge
Paraules clau
Més
Borreu el formulari
CollectionCategoryDescriptionImage
Registres eclesials
Els registres eclesials i parroquials contenen els noms dels membres de la congregació, i, possiblement, fins i tot els registres de baptismes, batejos, matrimonis i defuncions i enterraments. <br><br>