Registres civils
Canvia la categoria o la col·lecció
Nom
Naixement
Matrimoni
Defunció
Afegir detalls
Residència
Pare
Mare
Cònjuge
Paraules clau
Més
Fer coincidir exactament tots els termes
Borreu el formulari
Cercar a Registres civils
Nom
Naixement
Matrimoni
Defunció
Afegir detalls
Residència
Pare
Mare
Cònjuge
Paraules clau
Més
Borreu el formulari
CollectionCategoryDescriptionImage
Registres civils
Els registres civils són registres governamentals dels esdeveniments vitals dels ciutadans i residents. Aquests registres creen documents legals que s'utilitzen per establir i protegir els drets civils de les persones i crear una font de dades per a la compilació de les estadístiques vitals. En la majoria dels països, hi ha el requisit legal de notificar a l'autoritat competent de qualsevol esdeveniment vital que afecta el registre. <br><br>