Matrimoni i Divorci
NOU
Canvia la categoria o la col·lecció
Nom
Naixement
Matrimoni
Cònjuge
Afegir detalls
Residència
Paraules clau
Més
Fer coincidir exactament tots els termes
Borreu el formulari
Cercar a Matrimoni i Divorci
Nom
Naixement
Matrimoni
Cònjuge
Afegir detalls
Residència
Paraules clau
Més
Borreu el formulari
CollectionCategoryDescriptionImage
Matrimoni i Divorci
Els certificats de matrimoni representen una de les principals fonts primàries d'informació familiar, en general es publiquen el mateix dia en què se celebra el matrimoni. En alguns casos, també hi ha documents de matrimoni amb base religiosa, però els registres de matrimoni civil sempre són necessaris. <br><br> Els certificats de matrimoni varien en el seu contingut depenent de quan i on es va celebrar el matrimoni, però en general contenen: nom de la núvia i del nuvi, edats, llocs de naixement o de residència recent, i el nombre de matrimonis anteriors. En alguns casos, els documents tenen els noms dels pares dels nuvis, així com la direcció de residència de després del casament. Els registres de divorci inclouen detalls similars, així com també la data del divorci, els noms dels fills i possiblement, la raó del divorci. Aquestes poden ser valuoses pistes per continuar la recerca de l'arbre genealògic. Els registres en aquesta categoria, poden incloure índexs que l'ajudin a sol·licitar còpies als posseïdors de registres vitals, i en alguns casos, imatges dels registres actuals.