Els registres de naixement
Canvia la categoria o la col·lecció
Nom
Naixement
Pare
Mare
Afegir detalls
Residència
Paraules clau
Més
Fer coincidir exactament tots els termes
Borreu el formulari
Cercar a Els registres de naixement
Nom
Naixement
Pare
Mare
Afegir detalls
Residència
Paraules clau
Més
Borreu el formulari
CollectionCategoryDescriptionImage
Els registres de naixement
Els registres de naixement representen una de les fonts primàries d'informació clau per a la família, generalment es publiquen pocs dies després d'un naixement i que contenen els noms dels pares com a mínim. Moltes vegades contenen les dades addicionals dels pares , incloent llocs de naixement, edat, nombre de fills i afiliació religiosa per al baptisme i registres de bateig. <br><br> Abans, quan els nens no naixien en hospitals, existia un registre de domicilis, el que era important per comprendre on vivien. Els registres en aquesta categoria, poden incloure índexs que us ajudin a sol·licitar còpies a aquells que tinguin registres vitals, i en alguns casos, imatges de registres actuals.