Cens de França
Canvia la categoria o la col·lecció
Nom
Naixement
Residència
Afegir detalls
Paraules clau
Més
Fer coincidir exactament tots els termes
Borreu el formulari
Cercar a Cens de França
Nom
Naixement
Residència
Afegir detalls
Paraules clau
Més
Borreu el formulari
CollectionCategoryDescriptionImage
Cens de França
França va realitzar un cens nacional i estandarditzat cada cinc anys entre 1836 i 1936, excepte el 1871 (endarrerit un any fins al 1872 a causa de la guerra franco-prussiana) i el 1916 (no realitzat a causa de la Primera Guerra Mundial). Els registres de cens manuscrits (<i>llistes nominatives</i>) de la població francesa són una llista nom per nom de cada resident seguida d'informació addicional sobre l'individu i informació posterior sobre la família i els seus membres. Els genealogistes i historiadors familiars que treballen al segle XIX i a principis del XX trobaran que els censos de França són una font important d'informació, proporcionant detalls rics sobre relacions familiars, ocupacions, anys de naixement, llocs de naixement, residències i nacionalitats. <br><br>