Registres Públics
Canvia la categoria o la col·lecció
Nom
Naixement
Afegir detalls
Paraules clau
Més
Fer coincidir exactament tots els termes
Borreu el formulari
Cercar a Registres Públics
Nom
Naixement
Afegir detalls
Paraules clau
Més
Borreu el formulari
CollectionCategoryDescriptionImage
Registres Públics
Els registres públics són una important fonts genealògica. Aquests registres són recollits normalment per autoritats locals, estatals i agències governamentals nacionals. D'acord amb les lleis locals i nacionals certs tipus de registres públics s'han alliberat per a l'accés públic. Les empreses i organitzacions privades també reuneixen i difonen registres sobre les persones. <br><br> Els exemples inclouen liquidacions d'impostos, gravàmens de propietat, sol·licituds de llicències, expedients judicials, registres de vehicles, registres de votants, i directoris de telèfon i adreces. Aquests registres ajuden els genealogistes i historiadors familiars, proporcionant informació sobre residències actuals i passades, edat, data de naixement, i d'altres familiars que viuen al mateix domicili.Aquests "esdeveniments de residència" proporcionen pistes importants per als historiadors familiars ajudant a un investigador a localitzar altres registres sobre els individus i les famílies, ja que el treball es concentrarà en els comtats específics, ciutats i fins i tot barris. Per exemple, saber on va viure una persona condueix a la investigació dels registres d'esglésies properes, cementiris, escoles i municipis. Les bases de dades dels registres públics contenen un conglomerat de moltes fonts diferents. Aquests registres també es poden utilitzar per identificar i contactar possibles familiars per col·laborar en la investigació, reunions, recerca d'ADN, i projectes de determinació de parentiu.