Naixement, Matrimoni i Defunció
Canvia la categoria o la col·lecció
Nom
Naixement
Matrimoni
Defunció
Afegir detalls
Residència
Pare
Mare
Cònjuge
Paraules clau
Més
Fer coincidir exactament tots els termes
Borreu el formulari
Cercar a Naixement, Matrimoni i Defunció
Nom
Naixement
Matrimoni
Defunció
Afegir detalls
Residència
Pare
Mare
Cònjuge
Paraules clau
Més
Borreu el formulari
CollectionCategoryDescriptionImage
Naixement, Matrimoni i Defunció
Els registres de naixement, matrimoni i defunció, de vegades coneguts com registres civils, són de gran valor per la cerca genealògica. Ja que són registrats, en general, al voltant de l'hora de l'esdeveniment, sovint són considerats més precisos que altres tipus de registres. Aquests registres, inclouen informació com la data i el lloc de l'esdeveniment, el nom, ocupació i residència dels pares. <br><br> No només trobareu informació sobre un familiar en particular, sovint s'obté informació d'altres parents propers. Per exemple, els registres de naixement i matrimoni inclouen els noms dels pares i en els registres de divorci, hi ha un llista dels noms dels fills.