Definicions de Privacitat de MyHeritage

L Català per sota de la traducció de les Definicions de Privacitat no és una versió vinculant. Presta serveis únicament amb finalitats informatives i de conveniència. El Versió en català de les Definicions de Privacitat és l'autèntica versió.

Preferències de Privacitat a MyHeritage
Pot controlar les seves preferències de privacitat en qualsevol moment per mitjà de la pàgina de Preferències de Privacitat - una pàgina específicament dissenyada per fer-li fàcil anar a seleccionar totes les configuracions de privacitat d'acord amb les seves preferències. La pàgina de Preferències de Privacitat és accessible seleccionant "La meva privacitat" des del menú del seu compte a la part superior dreta de cada pàgina del servei. Vostè també pot accedir-hi prement sobre "La meva privacitat" a l'enllaç de Configuracions en la majoria de les pàgines dels seus llocs familiars. Els canvis realitzats a la pàgina de Preferències de Privacitat seran efectives quan premeu sobre el botó de "Deseu" a la part inferior.

A sota hi ha una llista de les configuracions disponibles a la pàgina de Preferències de Privacitat. Cada configuració és explicada, i el seu valor per omissió és llistat. Pot controlar la configuració d'aquests valors de privacitat i canviar-los de si a no o viceversa en qualsevol moment.

Les preferències de membre

Permeteu a la gent trobar i veure el meu perfil públic. Per omissió: sí
Si aquesta configuració està activada, tindreu una pàgina de perfil públic a MyHeritage que inclou el seu nom. Aquesta pàgina inclourà una foto si heu pujat una foto al seu perfil públic, i també indicarà el seu país si ho ha especificat en el seu perfil. Indicarà els llocs familiars dels que és membre. Aquesta pàgina NO revelarà la seva adreça de correu electrònic, data de naixement, adreça postal, membres familiars ni qualsevol altra informació de dades personals identificables. La importància de disposar d'una pàgina de perfil pública és permetre a altres usuaris trobar-lo i potencialment poder posar-se en contacte amb vostè, per exemple per preguntar-li sobre un interès comú en la investigació d'històries familiars. Pot visitar la seva pròpia pàgina de perfil seleccionant "El meu perfil" al menú del compte a la part superior dreta de les pàgines del Servei. Quan visualitzi la seva pròpia pàgina de perfil veurà més informació de la que pot veure qualsevol altra persona, com ara la data de naixement completa. Premeu sobre l'enllaç "Vegeu el meu perfil públic" en el seu perfil per veure com veuran el seu perfil altres persones.

Mostreu el meu nom real a membres fora de la meva família. Per omissió: sí
Sempre que el seu nom és esmentat al seu lloc familiar i pàgina de perfil, en el context de la seva activitat com a membre de MyHeritage, el que està predefinit és presentar el seu nom real. Si el que voleu és presentar un àlies en comptes del seu nom a qualsevol que no sigui membre del seu lloc familiar, per exemple "J1980" en comptes del seu nom real "John Miller", vostè podrà fer-ho canviant a off aquesta configuració i introduint un àlies. Això no és recomanat, doncs MyHeritage prefereix que els seus membres siguin coneguts pels seus noms reals en comptes d'usar un àlies. Aquesta configuració només afecta al seu perfil i compte, i no a les mencions sobre vostè en els arbres genealògics. Recordeu que aquesta configuració pot ser cancel·lada en el futur.

Mostreu la meva edat general (Ex. 30 's) a membres fora de la meva família. Per omissió: sí
Si aquesta configuració està activada, i vostè té un perfil públic, llavors el seu perfil públic presentarà el seu grup d'edat general en una resolució de 10-anys, p.e. 30's o 40's. Això és útil per a donar a altres persones una indicació general de la seva edat sense especificar la seva edat exacta. Si teniu 20 o menys anys, el seu grup d'edat presentat serà "20 o menor".

Permeteu que membres comentin al meu perfil. Per omissió: sí
Si està activat, permet a altres persones introduir un comentari en el seu perfil, i vostè pot també introduir comentaris al seu propi perfil en resposta a altres comentaris. Les possibles raons que altres persones puguin indicar un comentari al seu perfil, inclouen que aquestes persones volguin saber si teniu els mateixos ancestres comuns amb ells, o desitgen contactar amb vostè sobre el contingut públic que heu indicat. Podeu esborrar qualsevol comentari introduït en el vostre perfil quan l'hagi vist, i pot desactivar aquesta configuració si no desitja que cap comentari sigui introduït en el seu perfil. Amb aquesta acció també s'ocultaria qualsevol comentari introduït anteriorment.

Notificar els comentaris dels membres. Per omissió: sí
Si altres membres poden introduir comentaris en el seu perfil (veure a dalt), aquesta configuració determina si vol ser informat per email quan ells introdueixen algun comentari. Si aquesta configuració està desactivada, vostè no serà informat però encara podrà visitar el seu perfil en qualsevol moment per veure si hi ha algun comentari nou. L'email que l'informa d'un nou comentari també inclou informació de com desactivar nous comentaris.

Activeu Search Connect™.Defecte: sí
Search Connect™ és una característica del servei pel qual les recerques històriques que realitza en els cercadors MyHeritage es registren (per exemple, quan cerca avantpassats amb cert cognom). Altres persones que realitzen la mateixa cerca, poden veure que vostè també els cercava i els seus resultats, i poden posar-se en contacte a través del Servei. És una característica útil per als genealogistes. Si s'habilita, s'assegura que fins i tot quan s'executen cerques que no retornen cap informació, altres persones interessades pels mateixos noms poden trobar-se quan s'executen recerques similars més endavant. Si no voleu que cap de les vostres recerques s'emmagatzemi i es pugui mostrar a altres persones que repeteixen la mateixa recerca, desactiveu aquesta opció: les cerques que hagi realitzat s'esborraran i no se'n guardaran de noves.

Habilitar SuperSearch™ Alerts. Per defecte: sí
Alerts MyHeritage SuperSearch™ funciona en segon pla per ajudar-vos amb la recerca de la vostra història familiar. Repeteix cerques que heu fet abans a MyHeritage SuperSearch, per buscar nous resultats que l’última vegada que vàreu fer una cerca not existien. MyHeritage segueix afegint noves col·leccions, de manera que aquesta funció salvavides us garanteix que no perdreu el registres nous que hem afegit recentment que aporten nous resultats a les vostres cerques anteriors.

Preferències de Privacitat - Configuració de privacitat del lloc familiar
A la pàgina de Preferències de Privacitat també podeu controlar les preferències de privacitat de cada lloc familiar que administreu, per separat. A continuació s'expliquen els ajusts a la vostra disposició i els seus valors per defecte.

Permeteu a visitants el trobal el meu lloc. Per defecte: sí
Si està habilitat, el lloc familiar, es pot trobar a través del seu nom públic (o descripció si heu introduït una), a MyHeritage SuperSearch - el motor de cerca de MyHeritage per registres històrics, WorldVitalRecords i FamilyLink (dos llocs web per a la recerca de registres històrics, propietat i operats per MyHeritage) i altres llocs a la pàgina web del Grup MyHeritage. El benefici està en permetre que altres usuaris puguin trobar el vostre lloc i posar-se en contacte amb vosaltres. Ser capaç de trobar el vostre lloc no concedeix a tothom el dret d'accedir-hi i veure el seu contingut, només significa que el nom i descripció es poden buscar. Per exemple, si feu servir un lloc anomenat "Descendents de la família Diskin de Lomza", les persones interessades en Diskin o Lomza poden trobar que teniu un lloc per això i poden posar-se en contacte.

Permeteu als convidats sol·licitar ser membres al meu lloc. Per omissió: sí
Aquesta configuració controla la possibilitat d'altres usuaris que trobin el seu lloc familiar, per exemple: visitants, puguin contactar amb vostè per mitjà de MyHeritage (sense tenir accés a la seva adreça email) per sol·licitar-convertir-se en membres del seu lloc familiar. Aquestes sol·licituds normalment procedeixen de persones relacionades amb vostè, com cosins llunyans, o persones que consideren que el contingut del seu lloc pot ser rellevant amb les investigacions del seu lloc familiar. Les sol·licituds estan relacionades a la part superior de la pàgina "Membres del lloc" del lloc familiar. L'Administrador del lloc és el responsable d'aprovar o denegar les sol·licituds de membres al lloc. Si aproveu una sol·licitud de membres al vostre lloc, el sol·licitant es convertirà en un membre del lloc familiar i serà capaç d'accedir-hi i veure tot el contingut. Es recomana que no aprovi sol·licituds de membres de persones que no conegui o confiï. Podeu revocar el ser membre de qualsevol membre, fins i tot si va ser prèviament aprovat, des de la pàgina "Membres del lloc" del seu lloc familiar, seleccionant "Més > Elimineu del lloc" al costat del nom de qualsevol membre.

Envieu notificacions per email sobre noves sol·licituds de ser membres. Per omissió: sí
Si permeteu als visitants sol·licitar ser membre en el lloc familiar (veure a dalt), aquesta configuració controlarà si aquesta sol·licitud originarà un missatge email enviat a vostè per MyHeritage. Si desactiva aquesta configuració, no se li enviarà a cap missatge de correu electrònic però podrà trobar tal sol·licitud de ser membre enumerada a la part superior de la pàgina de "Membres del lloc" al seu lloc familiar.

Permeteu que els membres del meu lloc convidin a altres membres al lloc. Per omissió: sí
Aquesta configuració controla si altres membres del seu lloc que vostè ha convidat, poden al seu torn convidar a més persones a convertir-se en membres del seu lloc. Els nous membres del lloc poden accedir al lloc i accedir a tots els continguts, i en la majoria dels casos també introduir nova informació i modificar la informació existent. Li recomanem convidar al lloc com a membres només a membres familiars propers i a persones en les que vostè confiï plenament. No confiï en el bon judici dels membres del seu lloc pel que fa a les persones que ells al seu torn convidin al seu lloc, i desactiveu aquesta configuració. Si confieu en el bon judici dels vostre membres per convidar nous membres, llavors podeu deixar aquesta configuració activada. Com administrador del lloc, podeu veure els membres del lloc en qualsevol moment a la pàgina "Membres del lloc" del seu lloc familiar, i revocar el ser membre de qualsevol membre no desitjat. Els nous membres són anunciats en la secció de "El que és nou" del lloc familiar i inclosos en les newsletters de l'activitat del lloc que s'estan enviant en una base de temps setmanal, així d'aquesta manera vostè serà alertat si algun membre del seu lloc familiar ha convidat a altres membres al seu lloc.

Permeteu visitants veure informació restringida del vostre lloc. Per defecte: sí
Es tracta d'una configuració de privacitat important. Els convidats són usuaris als quals no heu invitat com a membres al vostre lloc familiar, és a dir, estranys. Aquest paràmetre determina si aquestes convidats tenen accés al lloc per veure qualsevol contingut publicat. Si elimineu aquesta opció, no podran entrar-hi, ni la informació del lloc es podrà buscar en els motors de cerca com Google, a excepció de la pàgina d'entrada pública del lloc en el qual els usuaris poden veure el nom i el títol del lloc; i opcionalment sol·licitar el vostre permís per ser membres si l'ajust anterior "Permeteu als convidats sol·licitar l'afiliació al meu lloc" està habilitada.

Si l'opció està habilitada (si), els clients poden visitar el seu lloc. Seran capaços de veure el contingut que vostè i els membres del lloc han publicat, a excepció que el seu arbre genealògic estigui limitat de manera que la informació sobre les persones vives estigui amagada. Amagada vol dir que a part de cognoms, no hi ha informació de les persones vives en els arbres genealògics a mostrar: noms, gèneres, fotos, dates, esdeveniments, etc - tot s'amaga. Si busqueu la màxima privacitat, heu de desactivar aquesta opció, per la qual cosa el seu lloc familiar serà un lloc privat. Tingueu en compte que si busqueu la màxima privacitat, també es recomana desactivar la inclusió dels seus arbres genealògics als motors de cerca històrica de MyHeritage (veure més a baix). L'inconvenient d'ocultar tota la informació en un servei genealògic com MyHeritage, és que les persones que es relacionen amb vostè no seran capaces de trobar, ni avantpassats difunts i no es podran rependre els llaços familiars perduts.

Permeteu que les aplicacions certificades accedeixin al meu lloc familiar. Per omissió: sí
MyHeritage desenvolupa un API anomenat el Family Graph API, relacionat després amb el Facebook Connect API. El seu propòsit és facilitar el desenvolupament d'aplicacions familiars (apps) per associats de MyHeritage. Exemples de tals apps inclouen impressió de calendaris familiars, puzles d'arbres genealògics, jocs de trivial familiars, i més. Desactiveu aquesta configuració si no desitjeu que cap app de qualsevol tipus interaccioni amb les vostres dades, o si heu convidat membres al vostre lloc i no confieu en el seu bon judici relacionat amb els apps.

Nota: el Family Graph API no permet als apps accedir al seu arbre genealògic o a les dades familiars directament. No obstant això, sempre que vostè o un dels membres del seu lloc executa un d'aquests app, MyHeritage presentarà una pàgina sobre el app sol·licitant permís, i descrivint clarament el tipus d'accés que l'app està buscant. Si vostè o algun dels membres del seu lloc concedeix el permís, la qual cosa ha d'estar acompanyada per l'autenticació, p.e. introduint el nom d'usuari i la contrasenya de MyHeritage, el app pot llavors accedir a les dades del seu lloc familiar.

Preferències de Privacitat - administrant múltiples llocs familiars
Si està administrant múltiples llocs familiars, tingueu en compte que cada un té les seves pròpies configuracions de privacitat, per donar-li a vostè flexibilitat completa i permetre assignar diferents configuracions de privacitat per als diferents llocs. Per la seva conveniència, la pàgina de Preferències de Privacitat inclou un botó amb la denominació "Aplica aquestes configuracions d'accés a tots els meus llocs familiars". Si es prem aquest botó es replica la selecció que vostè ha realitzat en les configuracions explicades anteriorment per al lloc familiar actual en tots els llocs que vostè administra. Si crea un nou lloc familiar, les seves configuracions de privacitat rebran els valors per omissió i necessitarà configurar-lo separadament en la pàgina de Preferències de Privacitat del nou lloc.

Preferències de Privacitat - configuració de privacitat d'arbres genealògics i fotos
Per cada lloc de la família, les preferències de privacitat també inclouen les següents opcions de privacitat que regeixen cada arbre i cada àlbum de fotos al seu lloc:

Incloure l'arbre genealògic als motors de recerca històrica de MyHeritage. Per defecte: sí
Si aquesta opció està habilitada, els individus del vostre arbre genealògic que s'han marcat com morts es podran buscar i seran visibles a MyHeritage SuperSearch i als altres llocs de genealogia a la pàgina web del Grup MyHeritage. Això permet als usuaris que estan buscant avantpassats trobar les seves dades i, en conseqüència, trobar-vos. Els detalls de les persones vives no es poden buscar o veure a excepció de només cognoms. Mantingueu aquesta opció activada si creieu que el vostre arbre genealògic pot ser útil per a altres investigadors de genealogia. Desactiveu-la si no desitgeu que altres puguin trobar i veure qualsevol part del vostre arbre genealògic, incloses les persones mortes.

Activar Smart Matching™. Per defecte: si
Smart Matching™ és una característica central de MyHeritage. Si s'activa, es compara el seu arbre genealògic amb altres arbres genealògics a MyHeritage que tenen Smart Matching™ activat per buscar coincidències. Si es troben coincidències, se'ls notificarà a vostè i a l'altre propietari de l'arbre i es poden veure les coincidències, confirmar-les o rebutjar-les. Deixar actiu aquest ajust es recomanat per a les persones interessades a fer nous descobriments. Es pot desactivar si no voleu que d'altres propietaris puguin veure els resultats al teu arbre. En desactivar aquesta opció, vostè no rebrà noves notificacions per al seu arbre i totes les seves coincidències existents seran esborrades.Nota: quan Smart Matching™ està encès, també permet Instant Discoveries™ (que està dividit en Person Discoveries™ i Photo Discoveries™). Un Instant Discovery™ es basa en una coincidència que li permet afegir fins a 50 persones (mitjançant la funció Person Discoveries) y fins a 10 fotos personals (mitjançant la funció Photo Discoveries) al seu arbre en un sol clic.

Permeteu als administradors d'altres llocs copiar les fotos de les persones coincidents. Per defecte: sí
Aquesta opció controla si altres administradors de llocs que tenen Smart Matches o Instant Discoveries amb el seu arbre podran prendre fotos públiques del seu arbre genealògic i copiar-les en el seu compte. Desactiveu aquesta opció si no voleu que altres administradors de llocs, fins i tot aquells que es relacionen amb vosaltres, puguin copiar fotos com a resultat de Smart Matches o Instant Discoveries.

Per cada lloc familiar, les preferències de privacitat també inclouen la següent opció per a cada àlbum de fotos al vostre lloc: si altres usuaris poden o no buscar i veure les fotos. Per defecte: sí. Desactiveu aquesta opció per als àlbums de fotos que són privats o que no voleu que ningú fora dels membres del lloc familiar puguin veure. Es recomana activar-ho pels àlbums que contenen fotos històriques, no privades, que puguin ser d'utilitat per a altres investigadors d'història familiar.

Activar Smart Matching™ amb altres llocs web de MyHeritage i afliats. Per defecte: sí
MyHeritage també utilitza la seva tecnologia Smart Matching™ per cercar coincidències entre arbres genealògics a MyHeritage i d'altres llocs web de genealogia de propietat i operats per MyHeritage, o pels seus socis estratègics. A continuació es presenten els llocs web actuals que poden utilitzar Smart Matching™:

Geni.com
Més socis es podran afegir a aquesta llista en el futur. Aquesta característica pot ajudar a trobar parents perduts que estan investigant la mateixa família, però no estan utilitzant MyHeritage per el seu arbre genealògic. Es recomana deixar aquest ajust activat per a persones que vulguin ser descoberts i contactats per familiars llunyans. Desactiveu aquesta opció si no voleu que altres usuaris fora de MyHeritage puguin rebre Smart Matches™ amb el vostre arbre i en conseqüència puguin veure parts coincidents del vostre arbre. En desactivar aquesta opció, totes les coincidències existents amb arbres externs seran esborrades, i no es mostraran de nou.

Permeteu als membres del lloc publicar contingut. Per defecte: sí
Si està activada, es permet als membres del lloc afegir fotos, esdeveniments familiars i articles de notícies al lloc familiar. També els permet crear DeepStories. Els llocs amb èxit animen els membres a participar i publicar contingut. Vós (o altres administradors del lloc) podeu sempre editar o esborrar el contingut publicat per qualsevol altra persona al lloc. Si aquesta opció està deshabilitada, només els administradors del lloc poden publicar aquest contingut al lloc familiar.

preferències d’ADN

Habilitar Coincidència d'ADN.
Si aquesta funció està habilitada, els resultats d’ADN de la persona que s’ha fet la prova es compararan amb els d’altres usuaris, i us donarà les vostres Coincidències d'ADN – persones probablement relacionades amb la persona que s’ha fet la prova, i també inclourà la persona que s’ha fet la prova com a Coincidència d'ADN per a elles. Les persones l’ADN de les quals coincideixi amb el de la persona que s’ha fet la prova podran veure el seu nom i dades de membre, i us contactaran a través de MyHeritage. Les dades reals d’ADN no es mostren enlloc del lloc web i els altres usuaris no poden accedir-hi.

Si aquesta funció està deshabilitada, ningú (vós inclòs) rebrà cap Coincidència d'ADN. Les Coincidències d'ADN poden tenir importants implicacions, tal com s’estableix a les Condicions del servei de MyHeritage, ja que poden revelar informació sobre les connexions familiars de la persona que s’ha fet la prova que contradigui el que pensava anteriorment. Si està preocupat per aquestes possibles implicacions, deshabiliti les Coincidència d'ADN.

Permetre que DNA Matches pugui veure la informació del perfil de persones de les quals gestiono dades d'ADN. Per defecte: sí
Si gestioneu un kit d'ADN d'una persona que no sigueu vós, els usuaris que es descobreixi que són coincidències d'ADN amb aquella persona podran veure'n per defecte el nom, el cognom i la foto de perfil. Si aquest ajustament es desactiva, es retirarà el nom d'aquella persona i només es mostrarà el cognom.

Suprimir els resultats d’ADN i informes d’ADN de MyHeritage.
Pot suprimir els seus resultats d’ADN i informes d’ADN del lloc web mitjançant la funció suprimir a la pàgina "Gestionar Kits d'ADN" del lloc web, o sol·licitant que el servei d’Atenció al client de MyHeritage ho faci en nom seu. Una vegada esborrats, els resultats d’ADN i informes d’ADN no es podran recuperar i aquesta acció no es pot desfer.
El informes d’ADN que es suprimeixen poden romandre en correus electrònics que incloguin aquesta informació, que es vagin enviar a vós i/o a la/les vostra/es Coincidència/es d'ADN abans de ser suprimits.

Permetre a les meves coincidències d'ADN veure la meva Estimació d’Origen Ètnic. Per defecte: sí
Si decidiu mantenir-ho activat, els usuaris que tinguin coincidències d'ADN amb vos podran veure quines ètnies compartiu i comparar les seves Estimacions d'Origen Ètnic amb les vostres. Això pot ajudar a les vostres coincidències d'ADN a desxifrar com podeu estar relacionats. Si gestioneu kits d'ADN per a altres persones, aquesta configuració també determina si les seves Estimacions d'Origen Ètnic seran visibles per a les seves coincidències d'ADN.

Si decidiu desactivar aquesta configuració, les vostres coincidències d'ADN no veuran quines ètnies compartiu. De la mateixa manera, si administreu kits d'ADN d'altres persones, les seves coincidències d'ADN no veuran les ètnies compartides.

Permetre que les Coincidències d'ADN vegin segments d’ADN compartits i descarreguin informació del segment d’ADN compartit.
Si aquesta funció està habilitada, les Coincidències d'ADN podran veure i descarregar informació relativa als segments d’ADN compartits. Aquesta informació pot ajudar a les Coincidències d'ADN a comprendre com estan relacionades amb la persona que s’ha fet la prova, i inclou la posició genòmica i la llargada dels segments compartits. Els segments d’ADN compartits són seccions de l’ADN que les Coincidències d'ADN tenen en comú. Poden indicar un avantpassat comú i poden ajudar a identificar relacions.

Si aquesta funció està deshabilitada, les Coincidències d'ADN no podran veure ni descarregar els segments compartits.

Permetre als usuaris de MyHeritage veure etiquetes d'ADN en els arbres genealògics d'individus per als quals gestiono un kit d'ADN. Per defecte: sí Si aquesta configuració està habilitada, una etiqueta d'ADN, similar a la de Smart Matches i de Record Matches - apareixerà al costat de cada persona per a qui gestioneu un kit d'ADN en els arbres on surt. Això permetrà a qui vegi arbres amb persones per a qui gestioneu un kit d'ADN que pugui veure que tenen un kit d'ADN associat — i saber que s'han fet una prova d'ADN.